22. junij 2024 ..:: Program2 ::..   Login
 FLAVTA Minimize

UČENJE BLOK (KLJUNASTE) FLAVTE in PREČENE FLAVTE

 

1. OPREDELITEV PREDMETA

Flavta je pihalni inštrument. Razvila se je iz preprostih piščali. Skozi tisočletja se je spreminjala. Dobivala je nove oblike in imena. Tako se je iz preproste pastirske piščali razvila v sodoben inštrument, narejen iz plemenitih kovin – srebra, zlata ali platine. Svoje ime je dobila iz staroprovansalske besede “flaut”. V 14. st. je v zapisih prvič omenjena prečna flavta, “flavto traverso”. Za 18. st. lahko rečemo, da je zlata doba flavte. Flavta se lahko igra kot solistični in orkestrski inštrument.

2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA

Učenci spoznavajo flavto in njene lastnosti, dobijo interes za igranje nanjo, razvijajo analitično obvladovanje notnega teksta, razvijajo izvajalske spretnosti, koordinacijo rok, jezika in dihanja s predpono. Z javnimi nastopi razvijajo sposobnosti in koncentracijo, gradijo svojo osebnost ob odkrivanju glasbenih vrednot in si oblikujejo odnos do glasbe in s tem do splošne glasbene kulture.

 

3. DEJAVNOSTI

• uvajanje v igro lestvic in akordov,

• razvijanje občuka za natančen ritem in intonacijo,

• negovanje glasbenega spomina,

• učiti se igranja z lista,

• razvijanje vseh tehničnih in muzikalnih prvin,

• merjenje dob in upoštevanje trajanja tonov,

• spoznavanje in izvajanje osnovnih ritmičnih vzorcev,

• spoznavajo lastnosti tona (glasnost, trajanje, višina barve),

• razumeti preprost notni zapis.

 

4. POGOJI ZA VPIS

Vsaj kanček posluha in veliko željo po igranju na inštrument.

 

5. NAČIN IZVAJANJA

Individualno / timsko s sprotnim učenjem glasbene teorije.

 

6. TRAJANJE IN PRIPOMOČKI

Celotno šolsko leto je sestavljeno iz 36 andragoških ur; 1x tedensko 1 šolska ura (=45 minut).

Učenci si sami priskrbijo notnte zvezke, pisalo in inštrument.


 Print   
Copyright (c) 2024 Instrumentalist   Terms Of Use  Privacy Statement