22. junij 2024 ..:: Program1 ::..   Login
  KLAVIATURA Minimize

 

CILJI: program učenja inštrumenta je oblikovan za udeležence različnih starosti (osnovnošolci, dijaki, študenti, odrasli in starejši). Udeleženca usmerja k cilju v skladu z njegovimi načrti in zmožnostmi. Glede na starost in predznanje se uči spretnosti igranja na glasbeni inštrument ter spoznava zakonitosti glasbene teorije skozi aktivnosti, kot so:  -pridobivanje znanja igranja na inštrument preko znanih glasbenih del, -razvijanje ritmične in intonančne zanesljivosti,  -improviziranje in prirejanje glasbenih del, - razvijanje osebnega glasbenega stila...

VSEBINA

    • Udeleženec se lahko vključi v individualni ali timski (2-3 udeleženci) način izobraževanja. Pri tem se upošteva že pridobljeno glasbeno predznanje, če ga je kandidat imel. 
    • Program je zasnovan tako, da se veščine igranja in glasbene teorije pridobivajo istočasno pri glasbeni uri.
    • Program je načrtovan stopenjsko kar pomeni,da kandidat preko osnovnega prehaja do ljubiteljskega in vse do ansambelskega igranja.
    • Stili glasbe se različno prepletajo skozi ves glasbeni proces in stopnje (klasika, pop, jazz, latino,..,). Glede na pridobljene glasbene veščine se kandidata usmerja v njemu najprimernejši slog muziciranja.
    • Kandidat lahko po svojem okusu izbira skladbe, izvedba le teh pa je odvisna od že pridobljenega znanja.
 

POGOJI IN POTREBNO PREDZNANJE ZA VPIS: od udeleženca se pričakuje intonančna in ritmična zanesljivost, predznanje igranja glasbenega inštrumenta  ni obvezno, je pa zaželeno.

NAČIN IZVAJANJA: individualno /timsko vodeno praktično učenje igranja na glasbeni inštrument in glasbene teorije.  

 
TRAJANJE: 36 andragoških ur (celo šolsko leto), 3/6/9 andragoških ur (delavnica, tečaj, krajše izpopolnjevanje)
 
 
POTREBNI PRIPOMOČKI: tečajniku je omogočen dostop do e-učilnice, v kateri je na razpolago vsa glasbena literatura, potrebna za ta program. Priskrbijo si le notne zvezke, pisalo in prenosni medij (USB-ključ, ipd).

 


 Print   
Copyright (c) 2024 Instrumentalist   Terms Of Use  Privacy Statement