22. junij 2024 ..:: Poslanstvo ::..   Login
 O nas Minimize

Poslanstvo

INSTRUMENTALIST je glasbeno-izobraževalna šola, v okviru katere učimo, svetujemo, raziskujemo in prenašamo kulturne vrednote na področju glasbenega muziciranja na vse udeležence, ki so vključeni v glasbeno-izobraževalni proces.

Na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov razvijamo sodobne instrumentalne programe in programe za izpopolnjevanje, s katerimi izobražujemo glasbenike, ki so sposobni samostojno ali v glasbenih skupinah izvajati glasbene stvaritve, ki spodbujajo izrazne možnosti v glasbi in pripomorejo  k razvoju osebnih in družbenih vrednot.

Vizija

Uresničevanje in zadovoljevanje interesov vseh udeležencev glasbenega izobraževanja ter ohranjanje prvobitnosti te dejavnosti začrtane v poslanstvu, ki se vidno uresničuje.

Mejniki v razvoju

1992

 • Ustanovitev Glasbeno-izobraževalne šole SINTYCO,
 • Podpis franšizne pogodbe z Muzik Schule Yamaha iz Avstrije,
 • Strokovno usposabljanje učiteljev za izvajanje programa KLAVIATURA s strani Yahahe iz Avstrije.

1992 - 1993

 • Pričetek izvajanja programa KLAVIATURA, ki je potekal skladno s franšizno pogodbo z Muzik Schule Yamaha iz Avstrije.

1993 - 1994

 • Pričetek razvijanja lastnega glasbeno-izobraževalnega programa KLAVIATURA, v katerega smo združili elemente klavirja, orgel in orkestralne igre,
 • Pričetek izvajanja programa KITARA (acc., el.).

1994 – 1995

 • Pričetek izvajanja avtorskega programa KLAVIATURA .

1995 – 1996

 • Strokovno usposabljanje učiteljev na Musicians Institute; Los Angeles, USA.  

1997 – 1998

 • Uprizoritev muzikala  PEPELKA v Cankarjevem domu Ljubljana, glasbena priredba učiteljev naše šole.

2002 – 2003

 • Strokovno usposabljanje učiteljev na področju metodike in didaktike po principu sodobnih pristopov in znanj s strani Glasbene šole Yamaha iz Nemčije.

2004

 • Preimenovanje Glasbeno-izobraževalne šole SINTYCO v »Glasbeno izobraževanje INSTRUMENTALIST«.

2005 - 2006

 • Pričetek izvajanja programa SOLO PETJE
 • Pričetek izvajanja programa KLAVIR

2006

 • Začetek načrtovanja in vzpostavljanja spletne strani Instrumentalist in on-line glasbeno informacijskega sistema »GLINSI«

2006 - 2007

 • Začetek uporabe  »GLINSI«-ja, ki je ponudil enostaven in izpopolnjen dostop do izobraževalnih gradiv iz glasbenih programov za več kot 100 vpisanih učenk in učencev

2008 – 2009

 • Pričetek izvajanja programa EL.KLAVIR
 • Odprtje novega izobraževalnega centra v Ljubljani - Štepanja vas 

 

2010 – 2011
 • Pričetek izvajanja programa FLAVTA
 • S strani zavoda Republike Slovenije za šolstvo je  bil potrjen naš avtorski program Priredba skladbe-melodije kot možna obvezna izbirna vsebina za dijake gimnazij in srednjih šol RS 
 • Na javnem razpisu za sofinanciranje izobraževanja odraslih za leto 2011 je bil izbran avtorski program Ansambelsko muziciranje - spodbuja razvoj socialnih kompetenc
2011 – 2012
 • Pričetek izvajanja programa Učenje instrumenta za odrasle
 • Pričetek izvajanja programa Oblikovanje e-glasbenih gradiv
2013 – 2014
 • Vzpostavljena baza za ADMINISTRIRANJE delavnice
2014 – 2015
 • Odprtje novega izobraževalnega centra Ljubljana - Bežigrad
 • Vzpostavljena baza za ADMINISTRIRANJE dneva odprtih vrat
2015 – 2016
 • Odprtje novega izobraževalnega centra ŠKOFJA LOKA

 Pričetek učenja instrumentov: KLJUNASTA FLAVTA,KITARA, KLAVIATURA, KLAVIR.

 Pričetek učenja SOLO in ZBOROVSKEGA petja; klasična in zabavna zvrst. 

2016 – 2017
 • Pričetek učenja instrumenta: BASS kitara

2017 – 2018

 • Uvedba učenja TOLKAL za DUHOVNO in POP glasbeno zvrst.
2018 – 2019
 • Uvedba INTENZIVNEGA pouka za brenkala in tolkala.

 2020 - 2021

 • CORONA OBDOBJE je povzročilo novi mejnik v glasbeni didaktiki. V učni načrt vse bolj vstopajo AVDIO/VIDEO E-gradiva, ki jih vključujemo v izobraževalni proces. 

2021 - 22 

prinaša novosti na področju glasbenega izobraževanja od doma.

AVDIO/VIDEO e-GRADIVA SMO v učiteljskem kolektivu začeli oblikovati za glasbeni pouk na daljavo za tiste slušatelje, ki si bodo znanje lahko pridobivali kar od doma.

To je možno za program:

 • ČRNOBELE TIPKE in
 • SOLOPETJE.
2022 – 2023
 • Pričetek izvajanja programa OTROŠKA MUZIKALNICA.

 Print   
Copyright (c) 2024 Instrumentalist   Terms Of Use  Privacy Statement