22. junij 2024 ..:: Program5 ::..   Login
 Oblikovanje e-glasbenih notacij-gradiv Minimize

 Oblikovanje e-glasbenih notacij-gradiv

 
CILJI: program je namenjen glasbenim pedagogom in glasbenikom, ki si želijo klasično zapisana glasbena dela (vse vrste notnih zapisov, MIDI zapisi melodij..) preoblikovati v e-gradiva. Udeležence tečaja želimo aktivno vključiti in jih naučiti uporabljati potrebna orodja, ki jih potrebujemo za ustvarjanje e-glasbenih gradiv. Pridobljeno znanje udeleženec samostojno uporablja in nadgrajuje.
 
VSEBINA:
  •  Seznaniti se z osnovno STROJNO in PROGRAMSKO opremo, ki jo lahko uporabljamo za ustvarjanje, zapisovanje in prirejanje e-glasbenih gradiv (urejevalniki notnih zapisov in melodij, urejevalniki AUDIO/VIDEO zapisov, urejevalniki dokumentov za publikacije, tisk ipd),
  • Spoznati orodja za pretvarjanje klasičnih notacij v elektronske,
  • Spoznati  orodja za oblikovanje in pripravo glasbenih vsebin za različne publikacije,
  • Shranjevanje e-glasbenih vsebin na različne medije.
  • V okviru tega učnega programa so oblikovane različne zahtevnostne stopnje, ki se medsebojno navezujejo in dopolnjujejo.stopnjujejo. Ko dosežemo nivo  zahtevane stopnje igranja na instrument, nadaljujemo  z variacijo znanih glasbenih del in nato z improvizacijo. Pisali bomo tudi tekste na že znane ali na lastno ustvarjene melodije ter jih uskladili s harmonijami
 
POGOJI IN POTREBNO PREDZNANJE ZA VPIS:
Program je namenjen osebam, ki to znanje potrebujejo v svojem poklicnem okolju ali za ljubiteljske namene. Priporočljivo je, da je udeleženec bere notne zapise in ima računalniška znanja s področja  urejanja dokumentov (Microsoft Office).
 
NAČIN IZVAJANJA: individualno /timsko, vodeno praktično in teoretično izobraževanje.   
 
TRAJANJE:  18 / 36 andragoških ur; 1x tedensko 1 ura  ali po predhodnem dogovoru.
 
KRAJI, DATUMI IN VPIS: tečaje izvajamo v prostorih glasbene šole v Ljubljani, Radovljici in Škocjanu. Vpis na e-vpisnici: e-Vpisnica pod program »Oblikovanje e-glasbenih gradiv«.
 
POTREBNI PRIPOMOČKI: tečajniku je omogočen dostop do e-učilnice, v kateri je na razpolago vsa glasbena literatura, potrebna za ta program. Priskrbijo si le notne zvezke, pisalo in prenosni medij (USB-ključ, ipd).

 


 Print   
Copyright (c) 2024 Instrumentalist   Terms Of Use  Privacy Statement