22. junij 2024 ..:: Program 6 ::..   Login
 Učenje petja - klasično/zabavno Minimize

 

CILJI: program učenja vokala je oblikovan za starostne skupine (od 15 do XY let...), ki se individualno/timsko  glasbeno izobražujejo. Učenec spoznava zakonitosti petja (dihanje, registri, sproščen ton, fraziranje, dinamiko, agogiko, glasbeni repertoar) in osnove glasbene teorije preko znanih skladb klasičnega in zabavnega repertoarja, odvisno od izbrane smeri:

A) klasično petje,
B) zabavno petje.
 
VSEBINA:
  • Učenca glede na želje vključimo v timski (2-3 udeleženci) ali individualni način izobraževanja. Pri tem se upošteva (pričakuje) že pridobljeno glasbeno predznanje (vsaj petje v pevskem zboru ali petje v zabavnih skupinah oz. smisel za lastno podajanje/izvajanje pesmi).
  • Program je zasnovan tako, da se veščine petja in glasbene teorije pridobivajo istočasno pri glasbeni uri.
  • Program je načrtovan stopenjsko, kar pomeni, da kandidat prehaja od ljubiteljskega (zborovskega). petja vse do ansambelskega oz. solopetja.
  • Glasbeni stili se deloma prepletajo skozi ves glasbeni proces in stopnje. Tudi v klasičnem načinu petja se poje kakšna popevka ali črnska duhovna pesem (gospel), v zabavnem slogu petja pa je tudi prisotna kakšna klasična skladba (sploh tehnične vaje - vokalize (Vaccai, Concone)). Glede na pridobljene glasbene veščine oz. kvaliteto in barvo glasu se kandidat usmerja v njemu najprimernejši slog (odvisno tudi od želja in interesa kandidata).
  • Kandidat lahko deloma po svojem okusu izbira skladbe, izvedba le teh pa je odvisna od že pridobljenega znanja oz. zahtevnosti skladbe.
 
POGOJI IN POTREBNO PREDZNANJE ZA VPIS:
  • Potreben je soliden posluh in zdrav glas.
  • Predznanje igranja glasbenega inštrumenta ni obvezno, je pa zaželeno.
NAČIN IZVAJANJA:
Individualno / timsko vodeno praktično učenje petja in glasbene teorije ob klavirju oz. posnetkih (CD-ji, playback-i, YouTube)
 
TRAJANJE:  
18 / 36 andragoških ur; 1x tedensko 1 ura  ali po predhodnem dogovoru.
  
POTREBNI PRIPOMOČKI:
Učenci si sami priskrbijo notne zvezke, mapo, pisalo in prenosni medij (USB-ključ, ipd).
 

 


 Print   
Copyright (c) 2024 Instrumentalist   Terms Of Use  Privacy Statement