30. marec 2023 ..:: Program 7 ::..   Login
 Otroška muzikalnica Minimize

OTROŠKA MUZIKALNICA

CILJI: Pomen predšolske muzikalnice je v tem, da otrokom omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje že v najzgodnejšem, predšolskem obdobju. Otroci razvijajo glasbene sposobnosti skozi igro. S spoznavanjem različnih glasbenih aktivnosti oblikujejo odnos do glasbe in umetnosti.
 

 

VSEBINA:

  • Skozi igro ugotavlja smer zvoka in razlikuje barvo ter jakost zvoka (slepe miši, izdelovanje glasbil, …).

  • Izrekanje in ritmično spremljanje besedila pesmi (spremljanje s ploskanjem, topotanjem, …).

  • Spoznavanje notnih vrednosti (glasbila, ki zvenijo kratko in glasbila, ki zvenijo dolgo).

  • Oponašanje notnih vrednosti (z gibom, risanjem, …).

  •  Ritmično in melodično ustvarjanje ob glasbi.

  • Spoznavanje začetnih not in njihova lokacija na klaviaturi (in na notnem črtovju).

 

NAČIN IZVAJANJA: individualno /timsko, v obliki diskusij

 

TRAJANJE:  12 / 14 andragoških ur; 1x tedensko 45 minut.

 

 

 

 POGOJI IN POTREBNO PREDZNANJE ZA VPIS:
Za vključitev v program ni posebnih zahtev. Priporočljivo pa je, da ima tečajnik posluh za glasbo in občutek za ritem. 

 
KRAJI, DATUMI IN VPIS:
Tečaje izvajamo na oddelkih v Ljubljani, Radovljici in Škofji Loki.
Vpis je na e-vpisnici: e-Vpisnica pod programom "Otroška muzikalnica".
 
POTREBNI PRIPOMOČKI:
Tečajniku je omogočen dostop do e-učilnice, v kateri je na razpolago vsa glasbena literatura, potrebna za ta program.

 


 Print   
Copyright (c) 2023 Instrumentalist   Terms Of Use  Privacy Statement