13. avgust 2022 ..:: Program 7 ::..   Login
 Otroška muzikalnica Minimize

Ansambelsko muziciranje-spodbujanje razvoja socialnih kompetenc

CILJI: skupinska glasbena dejavnost – ansambelsko muziciranje je igranje v inštrumentalni zasedbi. Izbrana ciljna skupina se bo učila igrati na glasbeni inštrument „KLAVIATURA“. Znanje in izkušnje bomo pridobivali s postopnim spoznavanjem prakse in glasbene teorije. To nas bo pripeljalo do aktivnosti, ki bodo med drugim: 

    • spretnost igranja na inštrumentu,
    • usklajevanje različnih melodij s harmonijo,
    • igranje ritmične spremljave,
    • aranžiranje skladb,

in na koncu igranje v ansamblu.

VSEBINA:
Udeleženci se naučijo brati in pisati osnovne znake in simbole glasbene abecede. Skladbe za ta program so zapisane v C-dur lestvici. Tone te lestvice bodo udeleženci znali zapisati v notno črtovje violinskega ključa, jih prebrati in zaigrati na tipkovnici inštrumenta. Vse melodije za igranje z desno roko so zapisane v notnem črtovju. Zapis leve roke pa je podan v obliki simbolov, s katerimi označujemo akorde. Osnovna ansambelska igra bo na začetku dvoglasna, s postopnim glasbenim napredovanjem in obvladovanjem glasbenih elementov, pa bomo prišli do štiriglasne. Aranžma/priredba skladbe je zgrajena iz solistične melodije, akordov (tro-zvokov), ki so durovi in molovi, bas linije in ritem sekcije. Ansambelsko zasedba inštrumentov bodo sestavljale KLAVIATURE, ki omogočajo uporabo različnih glasbenih semplov (FLAVTE, BRASI, JAZZ ORGLE, DRUM sekcije, BAS in EL. KITARE). Pri tem bo zelo pomembno osvojiti točnost in preciznost igranja, ki ga zahteva skupinsko igranje, da bo glasbeno delo izvedbeno, ritmično in harmonsko usklajeno.
 
POGOJI IN POTREBNO PREDZNANJE ZA VPIS:
Za vključitev v program ni posebnih zahtev glede predznanja iz glasbene teorije in igranja inštrumenta, priporočljivo pa je, da ima tečajnik posluh za glasbo in občutek za ritem. Posedovanje inštrumenta ni obvezno, je pa zaželeno.
 
NAČIN IZVAJANJA:
Individualno /timsko, vodeno praktično učenje igranja na glasbeni inštrument in glasbene teorije.
 
TRAJANJE:  
12 / 24 andragoških ur; 1x tedensko po 1 uro  ali več po predhodnem dogovoru.
 
KRAJI, DATUMI IN VPIS:
Tečaje izvajamo v prostorih glasbene šole v Ljubljani, Radovljici in Škocjanu.
Vpis je na e-vpisnici: e-Vpisnica pod programom "Ansambelsko muziciranje".
 
POTREBNI PRIPOMOČKI:
Tečajniku je omogočen dostop do e-učilnice, v kateri je na razpolago vsa glasbena literatura, potrebna za ta program. Priskrbijo si le notne zvezke, pisalo in prenosni medij (USB-ključ, ipd).

 Print   
Copyright (c) 2022 Instrumentalist   Terms Of Use  Privacy Statement