21. september 2020 ..:: Splošne informacije ::..   Login
 Informacije Minimize

GLASBENO IZOBRAŽEVANJE  

INSTRUMENTALIST

          4220 ŠKOFJA LOKA, BINKELJ 14

     

Glasbeno izobraževanje v tekočem šolskem letu

 

 

    V tekočem šolskem letu bomo vpisovali v naslednje instrumente oz. programe:

KLAVIR, KLAVIATURA, KITARA(akustična, klasična in električna), BAS KITARA, FLAVTA(blok in prečna), TOLKALA(cajon), VOKAL, HARMONIJO in ARANŽIRANJE.

     Glasbeni programi so namenjeni in oblikovani za: predšolske otroke, osnovnošolce, dijake, študente, odrasle in starejše.

VPISNINA za PRVI vpis znaša 28 ,00 €,  Vpisnina vsakega naslednjega šolskega leto pa je 18,00 €.

Zaključnega izpita letnika znaša  18 .

Izobraževalna literatura posameznega programa ni všteta v šolnino in se plača posebej po ceniku, ki je določen.

Znesek letne šolnine (36 ur) je razdeljen na deset enakih mesečnih obrokov (obrok pokriva povprečno 3,6 ure); višina obroka je razvidna iz tabele (glejte cenik na linku spodaj).

Višina mesečnega obroka je določena na podlagi izbranega programa, leta vpisa, trajanja izobraževanja in upoštevanja določenega popusta.

Posebni popusti v višini do 20% se priznavajo v primeru določenih statusov (študent, upokojenec) in družinskega izobraževanja (2 ali več članov).

 

Plačevanje mesečnega obroka šolnine mora biti opravljeno do 15. v tekočem mesecu. Če plačilo tekočega obroka ni izvršeno do konec meseca, se pri naslednjem obroku zaračunajo stroški obresti in opominjanja ter se ne upošteva popust, če je bil priznan. Lahko pa sledi tudi začasna/stalna prekinitev pogodbe.

TIPI IZOBRAŽEVANJA:

  • REDNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE poteka enkrat tedensko (45min) in je INDIVIDUALNO ali SKUPINSKO.
  • INTENZIVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE poteka enkrat tedensko (70 min) oziroma 2-krat tedensko (35 min), način pouka  je INDIVIDUALNI.
  • IZBIRNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE pa je namenjeno tistim, ki si želite izobraževati krajše obdobje  od enega šolskega leta. Pri takem načinu si sami določite obseg izobraževalnih ur in pogostost obiskovanja. Način pouka je individualen.

  Koledar pouka  poteka enako kot v osnovni oz. srednji šoli. Objavljen na spletu.

INŠTRUMENT. O tem se posvetujte z vašim učiteljem (nakup, menjava, model ….). Za določen čas je možna izposoja instrumenta proti plačilu. Učenec pri pouku uporablja šolski instrument.                               

Izostanki  se posebej ne nadomeščajo, s tem pa tudi kakršnokoli zmanjševanje zneska šolnine ne. Vseeno pa obstaja možnost, da se  do DVA  IZOSTANKA nadomestita po po predhodnem dogovoru z mentorjem.

PREDČASNA PREKINITEV IZOBRAŽEVANJA. Odjavo sprejmemo pisno do 15. v mescu z veljavnostjo prvega v naslednjem mesecu. V takem primeru je plačnik storitve dolžan poravnati obrok šolnine tega meseca, v katerem je bila do roka oddana pisna odjava. Sledi poračun po programu opravljenih ur  in pribitek popusta zaradi predčasne prekinitve!

Manager glasbenega izobraževanja

mag. Tomaž Krstič

ravnatelj@glinsi.org

 

 

PRIJETNO IN USPEŠNO ŠOLSKO LETO

 


  
Copyright (c) 2020 Instrumentalist   Terms Of Use  Privacy Statement